Verzending

Op werkdagen voor 20.00 uur besteld: Meteen verzonden (bezorging binnen 1-3 dagen)!

Verzendkosten zijn inclusief afhandeling, verpakking en verzending. Afhandelingskosten zijn een vaste kost, terwijl verzendkosten afhankelijk zijn van het gewicht van het pakket. Wij adviseren je om je bestelling in één zending te plaatsen. We kunnen twee geplaatste bestellingen niet combineren. Verzendkosten zijn dan van toepassing op beide bestellingen.

Onze dozen zijn groot genoeg om jouw bestelde producten goed beschermd en veilig te verzenden.

Retourneren en herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (WLS Products, Mechelenstraat 3, 5144 EA WAALWIJK, info@wlsproducts.nl, Telefoon: +31 (0)162-851 088) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen naar of op het volgende adres:

RETOUREN WLS Montapacking
Hooiweg 11 5165 NL 
WASPIK Nederland. 

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • 4.1 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • 4.2 Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • 4.3 Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • 4.4 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • 4.5 Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • 4.6 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);